03/10/20  Tin của trường  19
Tặng quà cho các e hs - Vui trung thu năm 2020
 26/09/17  Tin của trường  153
Hôm nay trại Hội trường PGD Sơn Hà, có 17 trường TH trên toàn huyện về tham dự buổi tập huấn do Viettel tổ chức
 26/09/17  Tin của trường  132
HƯƠN 17 TRƯỜN G THAM GIA